Nội dung Nghị định hướng dẫn luật nhà ở 2014

Nghị định hướng dẫn luật nhà ở được Chính phủ ban hành đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, tạo điều kiện cho người dân thuận lợi khi làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Do Nghị định số 71/2010/NĐ-CP không có quy định giúp thuận lợi cho việc thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ, nên trong quá trình thực hiện, người dân có nhiều khó khăn, nhiều nơi đã yêu cầu phải nộp nhiều loại giấy tờ với mong muốn chứng minh. Bởi vì vậy, quy định như Dự thảo sẽ tạo điều kiện cho người dân thuận lợi khi làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, chủ yếu là đối với người Việt Nam sinh sống và định cư ở nước ngoài, nhằm tránh hiện tượng gây phiền hà, nhũng nhiễu, yêu cầu cư dân cần phải nộp nhiều loại giấy tờ chứng tỏ nhân thân khi làm thủ tục công nhận quyền sở hữu nhà ở.

huong-dan-luat-nha-o-2014

Luật nhà ở 2014 có hiệu lực từ 1/5/2015 ( Ảnh EzLaw )

Nghị định quy định: với hộ gia đình, cá nhân trong nước thì phải có Giấy minh chứng nhân dân hay thẻ căn cước công dân, Giấy khai sinh.. trường hợp công nhận quyền sở hữu nhà ở cho vợ chồng thì cần phải có Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn do cơ quan có thầm quyền cấp; với tổ chức trong nước thì phải có giấy đăng ký kinh doanh và đang hoạt động, hoặc quyết định thành lập tổ chức đó của cơ quan nhà nước có thầm quyền.

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn quốc tịch Việt Nam thì cần phải có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị, nếu đem hộ chiếu nước bạn, thì phải có một trong những giấy tờ chứng tỏ còn quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch; trường hợp là người gốc Việt Nam thì cần phải có hộ chiếu nước ngoài và giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do cơ quan có thầm quyền của Việt Nam cấp; trong tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải có giấy tờ minh chứng theo quy định tại điều 66 của Nghị định này.

Đối với nhà ở riêng lẻ có từ hai tầng trở lên và ở mỗi tầng có nhiều khu chung cư được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, có diện tích sàn xây dựng từ 30 m2 trở lên, thì được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với từng khu chung cư với nhà ở đó theo điều 46 của Luật Nhà ở. Quy định này đc thiết kế trên cơ sở kế thừa quy định của Nghị định 71, góp phần tạo thuận tiện cho các chủ sở hữu thực hiện đủ những quyền của mình đối với từng khu căn hộ trong nhà ở riêng lẻ.

Bên cạnh những thông tin theo quy định của pháp luật về đất đai, thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận còn cần phải ghi thêm những thông tin như là thời hạn sở hữu nhà ở, diện tích sử dụng nhà ở… Đây là điểm mới so với Nghị định số 71, với mục đích cụ thể hóa quy định tại điều 9, điều 123 và điều 161 của Luật Nhà ở, giúp thuận tiện cho các chủ sở hữu thực hiện đầy đủ những quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Nhà ở, bên cạnh đó cơ quan nhà nước có đầy đủ thông tin khi giải quyết việc chuyển quyền sở hữu nhà ở và các tranh chấp liên quan tới quyền sở hữu nhà ở.

Xem thêm: Chỉ cần lập báo cáo kinh tế đối với dự án dưới 15 tỷ đồng