Doanh nghiệp vốn nước ngoài quyền lợi đất đai còn hạn chế

Luật đất đai với doanh nghiệp nước ngoài có một số quyền lợi còn hạn chế, vẫn còn bị phân biệt đối xử so với vốn đầu tư doanh nghiệp trong nước.

Đây là nhận xét của câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế ở hội thảo về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung những luật đầu tư và kinh doanh, do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức vào sáng ngày 11/8.

hoi-thao-sua-doi-bo-sung-luat-dau-tu-kinh-doanh

Hội thảo luật sửa đổi, bổ sung luật về đầu tư và kinh doanh vốn nước ngoài

Sự phân biệt về hình thức dùng đất, theo những vị luật sư, cụ thể là bên cho vay nước ngoài không thể nào nhận thế chấp BĐS ở Việt Nam. Và điều này là hạn chế việc giải quyết tình trạng khó mua bán nợ xấu.

Nhóm Luật sư thương mại quốc tế cho rằng Luật đất đai cần được sửa đổi để các tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài có được quyền sở hữu đất theo các hình thức như các tổ chức kinh tế trong nước.

Tổ chức nước ngoài có thể trực tiếp nhận thế chấp đối với BĐS hoặc uỷ thác cho một ngân hàng ở Việt Nam nhận tài sản uy tín cho nhà đầu tư nước ngoài.

Cũng liên quan tới Luật Đất đai, nhóm nghiên cứu của CIEM phát hiện, quyền tiếp cận đất đai của công ty có vốn đầu tư nước ngoài vẫn còn hạn chế trong trường hợp nhận chuyển nhượng đất.

Nhóm nghiên cứu phân tích, theo điều 4 của Luật doanh nghiệp, các doanh nghiệp ở Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập hoặc là doanh nghiệp đăng ký xây dựng thương hiệu theo pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính ở Việt Nam. Như vậy công ty có vốn đầu tư nước ngoài là công ty Việt Nam.

Tại điều 3 Luật Đất đai thì lại loại trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế.

Một số quyền lợi để tiếp cận đất đai của công ty có vốn đầu tư nước ngoài bị giảm hơn so với tổ chức kinh tế, trong đó có quyền được nhận chuyển nhượng quyền sở hữu đất của tổ chức, hộ gia đình mà chỉ được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc là thông qua chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu đô thị mới… để thực hiện dự án đầu tư.

Đề xuất sửa đổi của nhóm nghiên cứu là cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp cận đất đai bằng một trong hai hình thức.

Một là cho phép tập đoàn nước ngoài được nhận chuyển nhượng quyền dùng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện công trình đầu tư.

Hai là, mở rộng diện Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội bởi vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Xem thêm: Chính phủ ban hành Nghị định chi tiết về quy hoạch xây dựng

}